Holtet Base

Holtet Base

Utbygging av trikkeparkering og verkstedlokaler innenfor Sporveiens eksisterende arealer på ca. 21.600m2 på Holtet i Oslo. Ferdigstilt i 2020.

Enterpriseform:

Generalenterprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Sporveien

Oppdragsgiver:

NRC Bane AS

0