Hoveseter skole

Hovseter skole

Prosjektet omfatter etablering av nytt skolebygg samt total renovering av eksisterende skolebygg inkl. oppgradering av uteområdet.

Skolens areal er på 9.800m2. Fredigstilles i 2024

 

Enterpriseform:
Total enterprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:
Oslobygg KF

Oppdragsgiver:
Betonmast Asker og Bærum

0