Rehabilitering av leiligheter på Alexander Kjellands plass. Totalt 20.000m2 og 192 leiligheter. Ferdigstilt i 2004.

Maridalsveien 31-33

Rehabilitering av leiligheter på Alexander Kjellands plass. Totalt 20.000m2 og 192 leiligheter. Ferdigstilt i 2004.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

0