Nytt hovedkontor for Norsk Medisinaldepo på 40.000m2. Ferdigstilt 2011.

Østre Aker vei 91

Nytt hovedkontor for Norsk Medisinaldepo på 40.000m2. Ferdigstilt 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Aspelin Ram

Oppdragsgiver:

Vedal Prosjekt

0