Vaktservice/NOKAS

Kontor og tellesentral på Brobekk i Oslo. Byggets areal er på 15.000m2. Ferdigstilt i 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom AS

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom AS

0