Kjøle- og fryselager på 12.000m2. Ferdigstilt i 2000.

Brånås

Kjøle- og fryselager på 12.000m2. Ferdigstilt i 2000.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

0