Fokus på bærekraft

Miljøengasjement og bærekraftig kultur

Klima og miljø i sentrum

Lys og Varme AS tar vårt samfunnsansvar på alvor og prioriterer klima og miljø på lik linje med produksjon og økonomi. Vi jobber aktivt for å påvirke bransjen til å velge samspillsentrepriser fremfor tradisjonelle entrepriseformer. Vi er også involvert i utviklingsprosjekter som Høyt Presterende Team (HPT) og spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart samfunn.

Ikon - Spire i hand

Grønne valg for en bedre framtid

For å fremme bærekraftige valg, bygger vi kompetanse og en kultur som skaper miljøengasjement, både internt i organisasjonen, i leverandørkjeden og hos kundene. Vi er en offensiv tilbyder av tjenester og produkter som bidrar til omstillingen mot et fornybart samfunn, og vi tar ansvar for miljøet i vår daglige drift.

  Lys og Varmes bærekraftstrategi
  Rapport fra 2022
  Klimaregnskap 2022

Åpenhetsloven

Virksomheten omfattes av åpenhetsloven, og ser på det som viktig å drive i samsvar med åpenhetsloven for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. I tillegg er det et ønske om å drive transparent, gjennom å sikre tilgang til informasjon rundt driften av virksomhet, og hvordan selskapet håndterer funn av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Lys og varme har gjennomført kartlegging og aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven § 5

Lys og Varme AS er miljøfyrtårnsertifisert

 Serifikat