Europris hovedlager

Europris hovedlager

Nytt hovedlager for Europris i Moss. Byggets areal er på 60.000m2. Ferdigstilt i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

A Bygg Entreprenør

0