Nytt leilighetskompleks på Grefsen. Totalt 9.000m2 og 85 leiligheter. Ferdigstilt i 2007

Grefsentoppen

Nytt leilighetskompleks på Grefsen. Totalt 9.000m2 og 85 leiligheter. Ferdigstilt i 2007

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

0