Haraldruveien 11

Trykkeri for Strålfors på 8.000m2. Ferdigstilt i 2005.

Entrepriseform:
Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre:
Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver:
Fabritius Eiendom

0