Kontorbygg på 9.000m2 for Undervisningsforbundet. Ferdigstilt i 2003.

Hausmannsgate 17

Kontorbygg på 9.000m2 for Undervisningsforbundet. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

0