Henrik Ibsengt 90

Henrik Ibsengt 90

Rehabilitering av kontorbygg på 15.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bunde Eiendom

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

0