Hovedkontor Rambøll

Hovedkontor Rambøll

Kontorbygg på 14.000m2 i Hoffsveien i Oslo. Ferdigstilt i 2010.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Eiendomsspar AS

Oppdragsgiver:

Eiendomsspar AS

0