Kunstindustrimuseet

Utvidelse av Edvard Munch videregående skole.

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av i alt 11.600 m2, hvorav 6.600 m2 i kunstindustrimuseet - et fredet bygg fra 1903.

I eksisterende Edvard Munch VGS berøres ca 4.000m2.

Den utvidede skolen dimensjoneres for 1.230 elever.

Entrepriseform:

Samspill

 

Oppdragsgiver:

Betonmast Oslo AS

 

Byggherre:

Oslobygg KF

0