Illustrasjon av IKEA bygg med parkeringsplasser

MCDC IKEA Vestby

Nytt lager og logistikksenter for Ikea. Byggets areal er 43.000m2. Ferdigstilles i 2024.

Enterpriseform:
Total enterprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:
Ikea Eiendom Holding

Oppdragsgiver:
A-Bygg Entreprenør

0