Skolen sett fra luften

Nye Fjellhamar skole

Prosjektet omfatter oppføring av et skolebygg (Norges største skole!) på ca 18.000m2.

Skolebygg for 1176 elever fordelt på paralelle klasser fra 1. til 7. trinn, en base med 20 elever med nedsatt funksjonsevner samt skolegård på ca. 23.000m2. Videre omfatter prosjektet oppføring av et idrettsbygg på ca. 14.000m2 som inneholder en dobbel flerbrukshall og en svømmehall. Ferdigstilles i 2022/2023

 

Enterpriseform:
Samspill

Byggherre:
Lørenskog kommune

Oppdragsgiver:
Betonmast Romerike AS

0