Østensjøveien 27 (passivhus og Breeam prosjekt)

Østensjøveien 27 (passivhus og Breeam prosjekt)

Nytt hovedkontor for NCC. Byggets areal er på 16.800m2. Ferdigstilt i 2013.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Construction

0