Risløkka kompetansesenter

Risløkka kompetansesenter

Ny fagskole på Risløkka i Oslo. Skolens areal er på 42.000m2. Ferdigstilt i 2012.

Entrepriseform: 

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

AF gruppen

0