Kontorbygg på 14.000m2. Ferdigstilt i 2012.

Ryenstubben 10 (passiv hus)

Kontorbygg på 14.000m2. Ferdigstilt i 2012.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

GK

Oppdragsgiver:

GK

0