Strømsveien 96

Strømsveien 96

Totalrehablitering av kontorbygg på Helsfyr i Oslo for bl.a. Statens Legemiddelverk. Byggets areal er på 18.000m2. Ferdigstilt i 2017.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Entra

Oppdragsgiver:

Betonmast

0