Levre skole

Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilt i 2020.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Veidekke

0